Fyddwch yn talu neu’n cael taliadau cynhaliaeth plant?